...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައުސަރައްކު
ނ.
(1) ނަވުސަރައްކު.
(2) ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އެއްޗިއްސަށް ދަތުރަށް ހަދާންވެގެން ފުރަތަމަ އިރުވަރުންލާ މުދައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސަރައްކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ