...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައްކާރަ
ނ.
ރޯދަމަހު ރޭގަނޑު މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއްޖަހާއިރު ޖަހާބެރު.
މިބެރު ޖަހަނީ ހާރުވަގުތު ވަދެއްޖެކަމުގެ އިޢުލާނަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ