...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައްޓައިލުން
މ.
(1) "ނެއްޓުން" މިބަހުގެ ލުއިގޮތް.
(2) މަތީގައި ހުރިއެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއް ވެއްޓޭގޮތަށް އެހުރިތަނަކުން ވަކިވުން.
(3) ތަނެއްގައި ތަތްވެފައިހުރި އެއްޗެއް ވަކިކޮށްލުން.
(4) އުޅަނދެއް ދަތުރަށް ފެށުން.
(5) މިސްރާބުން ކަސިޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިގުޅުން . ބަނޑުކެނޑުން . ބުޅިހަލައިލުން . ކައިރުވުން . ކަމުންރެކުން . ކޮރުވުން . މޮޔަވުން . ދީލިކަޑަވުން . ތުއްވުން . ސަލާމަތްވެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ