...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނައްޓުވައިލުން
މ.
ތަނެއްގައި އެޅިފައި ނުވަތަ ހަރުވެފައި ހުރިއެއްޗެއް ވަކިކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގައިލުން . އުތުވައިލުން . މޮޔަކުރުވުން . ފޮޅުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ