...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަހައްޓި
ނ.
(1) އޮނަހަތްތަރި.
(2) 96.
(3) އަށުހައްޓިއާއި ހަތްތަރިއާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްތަރި . އަށުހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ