...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަހަތްތަރި
ނ.
(1) އޮނައާހި.
(2) 97.
(3) އަށުހަތްތަރިއާއި އަށްޑިހައާ ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށުހަތްތަރި . އަށްޑިހަ . އާހި . އޮނައާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ