...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ.
"ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ހިނގާ ޚަރަދާއި ހޭދަވާ ފައިސާ އެނގޭނީ އެކަމާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކަށްކަން ދޭހަކޮށްދޭން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ