...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަރަންނަ
ނއ.
(ބދ) (1) ދީލަތި.
(2) ދަރުމަވަންތަ.
(3) ޢިއްޒަތްތެރި.
(4) ދީންވެރި.
(5) ކުލަފަތި.
(6) ރޫފަވެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ . ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ