...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވައި
ނ.
(1) ނުވަދިހަ.
(2) 09.
(3) ނަވާހިއާއި އެކާނަވައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުކެނބު . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހިނެވުން . ހޫނުވައި . ނަވާހި . ނަގުލުވައި . ނިވައިރޯޅި . ނުވަދިހަ . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރެޓުވުން . ބަހަރުގައީ . ބަޔާނަވައި . ކެއްސުން . ކޮއްޕައިލުން . އަށާނަވައި . އަރުވައިބާލާލަވަ . އަދަބުދެއްކުން . އިދުގެރިހިއްޕެވުން . އީދުގެރިހިއްޕެވުން . އޮނަސައްތަ . ވައިލެއްވުން . ވާހަކަވަރުއޮޑުން . ވުޒާރާ . ވޮޑިގެނިދެ . މުށިފޮތި . ފުމުން . ފެންކުޅީގެރި . ފެންފޮދާދިއުން . ފޮޑި . ދުންފަތްއެޅުން . ތެއާނަވައި . ގަނބިއްސާއެޅުން . ގަޅުވައިލުން . ގަދަހަމާންތިކަން . ގިނިވައިލެވުން . ގިއްގަޅުވައިލުން . ގިއްގެޅުން . ސަންދޯކުއެޅުން . ސައުރަޔާނަވައި . ސިއްސައިލުން . ސިއްސުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ