...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަތަ
ނ.
ގުނުމާއި، އެއްކުރުމާއި، ގުނަކުރުމުގެ ހަމަތައް އެކުލެވޭ ތާވަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްކުރާނަވަތަ . ސާރި . ޓޭބަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ