...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވަގެއްލުން
މ.
(1) މީޒާނަށް އެރުވުން.
(2) ގުނަހެޔޮތޯ ބަލާން ގުނަކުރީމާ ލިބުނުބަޔާއި އެއްކުރީމާ ލިބުނުބަޔާ ދެބައިވަކީން ނުވަޔަކުން ކަނޑައިގެން ޢަދަދު ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ