...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވާހި
ނ.
(1) އޮނަވައި.
(2) 98.
(3) އަށާހިއާއި ނުވަދިހައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވައި . އަށާހި . އޮނަވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ