...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވާރަ
ނ.
(1) އޮނަވިހި.
(2) 91.
(3) އަށާރައާއި ވިއްސާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްޔާދިއުން . ޅައި . ކާންއެޅުން . އަށާރަ . އޮނަވިހި . ގޮލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ