...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަވިޔަނި
ނ.
މަތީތަލީގެ ގާތްގަނޑަކަށް މެދަކާ ހިސާބުގައި ދޫޖައްސައިފައި ނެރޭއަޑެއް.
މިކިޔޭނީ ނޫނުގެ އަޑުން އެއަށްވުރެ ބަރުކޮށެވެ.
މިއީ ތާނަލިޔުމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާއަކުރެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ