...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމަވެސް
އ.
(1) ނަމަގަދަ ކުޅައުމަށް ބުނާގޮތެއް.
(2) ނަމަޔަށް ބާރުދޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހައްބަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހިލަކިހުނު . ހިސްޓީރިޔާ . ހުވާސްނެތުން . ހޮޅި . ރާމެހި . ރާޑާއައިން . ރިނދަވާލި . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބޮޑުކަން . ބޯހިކޭވަރުވުން . ކަށިނެތްމިޔަރު . ކިތަންމެ . ކިޔަސް . ކުނބުނެގުން . އަނދުން މިޔަރު . އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ. . އަލަނާސި . އިސްތަށި . އުނހު . އެހެނަސް . އޮޑިބަންބޮނޑި . ވިއްސައިގެންދިއުން . ވިޔަސް . ވެއްޓުން . ވެސް . މަރުހަތިޔާރު . މަކުރޫހަ . މަޖިލީހަށް އެރުން . މާތުރަ . ފަހެނާ . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފާތިޙާޔަށްނަންގަތުން . ފެނިދެނިވުން . ފެންފެލުން . ފޭރާންކާފަނި . ފޮނިލޯލި . ފޮޅުވަތް . ފޮތިގަނޑުންބޮޑުކޭމެއް . ދަމުނަމާދު . ދަމުޑި . ދަތްކުރަނދު . ދޮށިމޭނާވެޔޮ . ތަދުފިލުން . ތާޅަފިލިއޮޑީގެދުވެލި . ތިމަރަހަނދި . ތުޅު . ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ