...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމާދުފޮށާ
ނ.
އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާއިރު ބޮޑުދޮޅިއަށް ގެންގުޅޭ އަތްދުއްލީފޮށާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ