...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމުރު
ނ.
ބުޅަލާވައްތަރު ސިންގާއަށްވުރެ ކުޑަ މިނިކާ ޖަނަވާރެއް.
އޭގެ ކެހެރިގަނޑުގައި ހުދުކުލައާއި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ ވަރަށް ބާރަށް ދުވާ ޖަނަވާރެކެވެ.
މި ޖަނަވާރު ޢާންމުކޮށް އުޅެނީ އެފްރިކާއާއި އޭޝިއާގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ