...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަމޫނާ
ނ.
(1) އެއްވައްތަރު އެތި.
(2) އެއްގޮތްއެތި.
(3) މަޖާޒު:
ނއ.
އެއްގޮތް.
(4) އެއްވައްތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅި . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ކަސާރީކުރާ . ކުރާ . ކޯދޮންނަލޯ . އުވަގަނޑުހެދުން . އޮޑިމަތީއޮޑި . މައުރަޒު . މާދިރީ . މޮޑެލް . ފަރުމާ . ފަރުމާ . ފަރުމާ ކުރުން . ފަރުމާކުރާމީހާ . ފުށަހި . ފެންބޯކުރާ . ލޯކުރާ . ލޯގަނޑު . ސައިމުޑާ . ސެންޕަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ