...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަފާ
ނ.
(1) މަންފާ.
(2) ފައިދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފައު . ނާޖާއިޒުފައިދާ . ނުހިކޭފާރު . ބަޓަރުތޮޅި . ކުންފުނި . ކެމުން . އުމަގު . ވިޔަފާރިވެރިން . މަންފާ . މަންފާކުރުން . މަންފާވުން . މޭވައްދަށަ . ފައިދާ . ފައިދާކުރުން . ފައިދާވުން . ފައިދާލުން . ތޮޅޭފާރު . ސޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ