...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަފީ
ނެތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނުވަތަ ނުވާކަން އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) އެފޮތަކުނެތް.
(ށ) މުޙައްމަދެއް ނޫން.
(ނ) އެބައިގެ ތެރޭގައި އޭނާއެއް ނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފީން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ނަ . ނު . ނޫނޭ . ނޫން . އަމަ . އެކުން . އެއްވެސް . އެއްގޮތަކަށްވެސް . އޮނުފަޅިފީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ