...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަދުރު
ނ.
(1) ޖެހޭއާފާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ނިޢުމަތެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެއާފާތެއް ފިލައްޖެއްޔާ ނުވަތަ އެނިއުމަތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ހެޔޮކަމެއްގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއް ކުޅައުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުން.
(2) އިހުގައި ނަދުރުބުނެގެން ބޮލުމެދުން ދިގުކޮށްފާހުންނަ އިސްތަށިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަދުރުފުއްދުން . ނަދުރުގަތުން . ނަދެރާނޑާ . ކަނދީޒަކާތް . ވައްޖިދުވާތާރަ . މެދުބޭންދުން . ފުއްދުން . ފެންކިރާތިރީސް . ފޮރޮވުން . ފޮޅިއެޅުން . ދުންބެހުން . ދުންދިނުން . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ