...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަދުރުބުނުން
މ.
ޖެހޭ އާފާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ނިޢުމަތެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެއާފަތެއް ފިލައްޖެއްޔާ ނުވަތަ އެނިއުމަތެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ހެޔޮކަމެއްގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއްކުޅައުމަށް ކަނޑައެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދުރުގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ