...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަދޮޅުވައްގަނޑު
ނ.
(1) (ޅ) ކޮށިފިލާގެ ދިރުނބަލަށް ކުނބުގެކޮޅު ފަހުގައި އޮންނަ ވައްގަނޑު.
(2) (މ) ދަންމަޅާކޮށިފިލަޔާ ދޭތެރޭ އަޅާ ވައްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދޮޅުވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ