...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަތީޖާ
ނ.
ކުރިކަމަކުން ޙާޞިލްވިކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނުކުތްގުނަ . ނުކުތްގެލަ . ރަހަލިބުން . ކަޅިފުށީކަލޭގެކޮކަޑި . ކަދަރާތު . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އުރަދު . އެއްޗަކަށްހެދުން . އެއްޗަކަށްވުން . ވާންވީގޮތްވުން . މަރައިފި . މަސައްކަތް . މަސައްކަތްކުރުން . މަޤްޞަދު . މޭވާ . ފަހުރޯދިގަދަވުން . ފެނަށްދިއުން . ފެންނެތްތާބަކަތެޅުން . ފޯމު . ދުރުވިސްނުން . ލިބޭގުނަ . ޖަވާބު . ޖަވާބު ދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ