...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަތު
ނ.
(1) އަންހެނުން ނޭފަތުގައި ލާއެތި.
(2) ރަނުން ވާގަހަނާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށްސުވަރުގެ . އައިމިނަ . ވަނަވަރު . ވިތުރިކުރުން . ވެޔޮގަނޑު . ތާރީޚު . ތިރިނާކޮޅު . ތުންގަނޑު . ސުންނީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ