...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަލަ
ނއ.
(1) ޒީނަތްތެރި.
(2) ރީތި.
(3) ޗާލު.
(4ސ) ނިރު.
(5) ޅަގޮފި.
(6) (ގހިނދޫކުރި.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކާކަލޯލަވަ . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަލަނަލަ . ނަލަފެލާ . ރީތި . ރީތިކަން . ރީތިވުން . ބަތާނަލުން . ބޮނބިތަޅާގަނޑު . ކޯޑިކުޅުން . އާދައިގެ . އީދުހެދުން . އީދުއަސް . އީދުއަސްހެއްދުން . ވަރުގެކޮޅަށް ނަލަހެދުން . ވައްބަސް . ވަލިކަހަނަލަ . ވަލުފުރެއްދެއަލަ . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . ފަށުވި . ފަށުވިކަން . ފަރި . ފަރިހިނގުން . ފަރިކަން . ފަރިވުން . ފަރިފަރި . ފަރިޔަށްހިނގުން . ފާޙިޝްކަން . ފާޙިޝްވުން . ފުނޮށި . ފުއްޕާފައި ދިއުން . ފުއްޕުން . ފެންވަރައިމަދުނެގުން . ދޮންވުން . ތިއްތި . ތިއްތިކަން . ތިއްތިކުރުން . ގޮށިދީދި ހެއްދުން . ސާފޫރުއަލަ . ސާދާ . ޒިކުރުލަވަ . ޒީނަތް . ޒީނަތްތެރި . ޒީނަތްތެރިކަން . ޒީނަތްތެރިކުރުން . ޕަރުމެރުން . ޗާންޗިނެގުން . ޗާލު . ޗާލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ