...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަލަހިކާ
ނ.
ހިކާގެ ބާވަތެއް:
މިއީ ރީތި ކުލަތަކެއް ލިބިފައިވާ ކުޑަވަރެއްގެ ހިކައެކެވެ.
މީގެ ފިރިހެން ހިކާ ހުންނަނީ ފެހި ކުލައިގައެވެ.
އޮރެންޖު ކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
އަންހެން ހިކާ ހުންނަނީ ފިޔާތޮށިކުލައިގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ދަމާފައެވެ.
އަންހެން ހިކާގެ ބުރިކަށިމަތީ ކޮތަރީގައި ކަޅުކުލައިގެ ދެލައް ހުންނާނެއެވެ.
މިދެލަކުގެ ކައިރިފަށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ