...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަލަހެދުން
މ.
ރީތި ފޭރާން ލައިރީތި ގަހަނާއަޅައި ޒީނަތްތެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އީދުހެދުން . ވަރުގެކޮޅަށް ނަލަހެދުން . ޕަރުމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ