...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަލަމަރިޔަން
ނ.
(ޅ) ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަހުގެ ހުރިހާ ބައެއްކަޅު އަނގަ ވަރަށް ރަތްކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ