...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގައިލުން
މ.
(1) ނެތިކޮށްލުން.
(2) ބޭނުންނެތް ޚަރަދުކުރުން.
(3) މަޤްޞަދުން ނައްޓުވައިލުން.
(4) މަގު އޮޅުވައިލުން.
(5) ތިމާގެ ހަވާލުގައިވާ އެއްޗެއް ތިމާގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން އެއަށް ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގުން.
(6) (ގ) ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަމުކުރުން . ފިލުވައިލުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ