...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ.
"ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ.
ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) (1) ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަކަށް ހީކުރެވުނު ނުރައްކާތެރިކަމެއް ނުވެދިޔުމުން އެކަމާގުޅިގެން އެކަންނުވިކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ކުރިމަތިވަމުންއައި ކަމަކުން ނުކުންނާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ