...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ.
"ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ތިމާޔާ އެކަށީގެންނުވާ ހިސާބެއްގައި އިށީނދެ ނޫޅުން ފަދަ ކަންކަމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ