...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގާކިއުން
މ.
(1) އިސްވެކިއުން.
(2) ބަޔަކު މީހުންގެ ބަސްކިޔުން.
މިސާލު:
ބަޔަކު މީހުން ލަވަކިޔާއިރު މައިގަނޑު ކިޔައިދީފައި އެހެން މީހުން މައިގަނޑު ކިޔާއިރު ކަޑި ކިޔަމުން ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ