...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގިލި
ނ.
ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި ބަނދަރުގައި އަޅާންވައްޓާލާ ދަގަނޑު.
މީގައި ހުންނަނީ ދެދަތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބޭސްކުރުން . ނަގިލިހިފުން . ނަގިލިނެގުން . ނަގިލިކަހައިލުން . ނަގިލިކަސްމަތިންދިއުން . ނަގިލިލުން . ނަގިލިޖެއްސުން . ނެގުން . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ބަނދަރުޖެހުން . ބޯސާލުން . ކަހައިލުން . ކައްޓި . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އޮއިވާލިކަނދުފަތި . މައިތިރިއޯގަ . ދައްވާރު . ދަތުވާ . ދަތްވާބެއްދުން . ލަންގަރު . ލޮތާރި . ގެމަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ