...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގިލިލުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހި ތަންތާ ހަރުކުރާން ނަގިލިވައްޓައިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ދެމީހަކު ހިތާވެގެން އުޅޭތީ އެކަން ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ބަޔަކު ދޮން ވެލިން މަގުމަތީގައި ނަވެއް ކުރަހައި އެނަވުގެ ދެނަގިލި އެދެމީހުންގެ ދެގޭދޮށަށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނދަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ