...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގުލުންބަޑިއެޅުން
މ.
(1) ކަނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަސްއަޑިޔަށް ދަމުން ނަގޫފަތުން ކަނޑުގައި ޖަހައި ލޮނުގަނޑު ވިއްސައިލުން (2) މަޖާޒު:
ރުޅިއައިސްގެން ހުރެ ކުދި ކިޔަމުން ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ