...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގޫހުދުމަޑި
ނ.
ނަގޫ ހުދުކޮށް ހުންނަ މަޑިއެއް.
މިއީ ތިލަފަޅުފަޅާއި ފަރުބޭރުގައި އުޅޭ މަޑިއެކެވެ.
މީގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ ނަގޫ ހުދުކަމެވެ.
ބުރަކަށި ފަރާތް ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައި ހުދު ތިކިތަކެއްޖަހާފައެވެ.
މަޑީގެ ނިގޫ ގާތްގަނޑަކަށް އޭގެ ހަށިގަނޑާ އެއްވަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ