...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގޫކެނޑި
ނ.
(1) މަޑިޔާދާ މީހުން މަޑީގެ ނަގޫ ބުރިކޮށްލަން ގެންގުޅޭ ދިގުވަޅިއެއް.
މިއީ ވަރަށް ބަރު ވަޅިއެކެވެ.
(2) ނަގޫ ބުރިކޮށްފައި އޮތް ބުޅާ ކުއްތާފަދަ ތަކެތި (3) ނަގޫބަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގޫއެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ