...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގޫފަތް
ނ.
މަހުގެ މައިކައްޓާ ގުޅިގެން ފަހަތަށް އޮންނަބައި.
އާޢްމުކޮށް މިބައި އޮންނަނީ ދެކަތްޕަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިވާލި . ނިގޫފަތް . ރަތްބުރެކި . ބަޅަވަތި . ބޮޑައި . ކަޅަންމަސް . އަންގަލަ . އަކުރުބޯލަނޑާ . ވާލާ . ވާލި . ވާލީ . މަޑިމިޔަރު . ދޮންބުރެކި . ދޮންފަތިރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ