...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަގޫސޭސަރު
ނ.
ކަނޑުން އަރާކަމަށް ބުނެވޭ ޚިޔާލީފުރޭތައެއް.
މިއީ ބޮޑު ނަގުލެއް އޮންނަ، އަރައިގެން އަންނައިރު މަގުފުޅަފުގައި ނަގުލުންތަޅާ މުޅިހަށިގަނޑުގައި ރެދަންލާފައި ހުންނަ ފުރޭތައެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ