...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސަބު
ނ (.1) ނިސްބަތްކުރެވޭ ދަރިކޮޅު.
(2) ވަންހަ.
(3) މަތިފުށް.
(4) ދަރިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަންހަފުޅު . ވަލީނެތްކާވެނި . ވާރުތަ . ވާރުތައެރުން . މަތިފުށް . މަތިފުށް ހޯދުން . މަތިފުށް ބެލުން . މަތިފުށް ކިއުން . ފަސްލަކުނުކަން . ދަރިކޮޅު . ގާތްތިމާގެމީހުން . ސަރާކަވަން . ޙަސަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ