...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ.
"ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ނަސީބަކީ ވެރިޔަކު މެދުވެރި ނުވެވެސް ލިބޭއެއްޗެއްކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ