...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސޭހަތްތެރި
ނއ.
މީހަކަށް ހެޔޮއެދިގެން ނަސޭހަތުގެ ގޮތުން ވިސްނައިދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ތައުބާލައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ