...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސްރު
ނ.
އުނަދަގުލެއް ދުރުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ދުޝްމިނަކު ބަލިކޮށް ލުމަށް ﷲ ދެއްވާ މަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްރުގަދަކަން . ތާނިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ