...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސްރުގެ އާޔަތް
ނ.
"ނަޞްރު" މިލަފުޒު އަންނަބައެއް އާޔަތް، ނަޞްރު ދެއްވުން އެދި ބައެއްމީހުން މިއާޔަތްތައް ކިޔަވައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ