...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަސްލު
ނ.
(1) ދަރިކޮޅު.
(2) ދަރިފަސްކޮޅު.
(3) ދަރިންނާއި ދަރީންގެދަރި މިނިމިނީން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ވަންހަ . ވިހެއުން . މަތިފުށް . މަތިފުށް ހޯދުން . މަތިފުށް ބެލުން . މަތިފުށް ކިއުން . ދަރިކޮޅު . ތަޢައްޞުބު . ޖިންސު . ޤިބުޠީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ