...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނަޔާ
ނއ.
(1) އައު.
(2) ތާޒާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންފީމިޔަރު . ހޫކުޅި . ހެހެލުން . ރޯހުތުރު . ބަނޑުފައިދޮށް . ބުންލަބުޑި . ކުނިހުތުރު . ފިނދަން އިލޮޅި . ތަފުސީރު . ޔޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ