...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާ
ނ.
(1) ނައު.
(2) ނަވު.
(3) އކ.
ސުވާލާ ދެކޮޅަށް ދޭޒުވާބު.
ނުވަތަ ޒުވާބުގެ ކުރީގައި ބުނާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
"ކަލޭނުކާނޫތަ?" އެހީމާ "ނާ" ބުނެފިނަމަ އެބުނީ ކާނަމެވެ.
މިއަކުރު ޒުވާބުގެ ކުރިއަށް ގެންނަ ގޮތަކީ، "ކަލޭނުކާނޫތަ?" އެހީމާ "ނާ" ކާނަންމިއެވެ.
(4) ޗާނދާލައިފައި ހުންނަ ހަތަރެސްކަން ރިޔާ ނުވަތަ ގޯސީނަގައިގެން ދުއްވާތަކެތި.
(5) ބައެއް ބަސް އެބަހުގެ އިދިކޮޅު މާނައިގައި ބޭނުންކުރާއިރު ބަހުގެ ކުރިއަށް ގެންނަ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ނާއުންމީދު، ނާތަހުޒ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުފަޅި . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކެޅައުން . ހަނާއެޅުން . ހަނުކަކުނި . ހަން . ހަންމޯ . ހަންދަ . ހަންޑިކުރާ . ހަރަހެރި . ހަރާން . ހަރާންކަން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާންވުން . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިންމަ . ހަރިސަ . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުމީހުން . ހަރުމުދާ . ހަރޮށި . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުބޭހެދުން . ހަޅިބައިން . ހަކީމީބޭސް . ހަކުރު . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ