...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށި
ނ.
ކާށި ގަބުޅިފަދަތަކެތި ހެހުނީމައި ފެންނަ ހަރުތޮށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހިބޮށި . ހުނބޮށި . ނަހަރި . ނަޅައި . ނައިށި . ނައިށިއާވި . ނައިށިތަސްބީހަ . ނަޑަގަނޑޮ . ނަޑާ . ނާށިއަނގުރު . ނާށިއާވި . ނާށިއުނދުޅި . ނާށިމަރަވަޅި . ނާށިފަތި . ނާށިދިލަ . ނާށިތެޅުން . ނާށިލުން . ނާށިގަނޑު . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާށިގިލަފަތި . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނާށިޖެހުން . ނޯޓި . ރާސްރާސް . ބަރޮވެލި . ބިނުން . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ކަފާޅަ . ކަފިވުން . ކިފުޅިނާށި . ކުފުރާ . ކުފުރާތެޅުން . އަނދުންޖެހުން . އަނގުރު . އުނބު . އުނބުގަނޑު . އުނދުޅި . އުނޑަލި . އޮއިނާށި . އޯޑި . ވަރި . ވަރިބޯ . ވަރިބޯވުން . ވާގަތުން . ވިދިނައިށި . މަދަކަހި . މަތިއެންދުން . މުތެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ