...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށިތާރަ
ނ.
ނާށްޓެއްގެ އަނގަ މަތީގައި ހަންއަޅައި، އެހަން ތޮރުފައި ރޮއްޖެއް ލައިގެން އެރޮދީގެއަނެއް ކޮޅުގައި މަޅިއެއް ހަދައިފައި ދަނޑިގަނޑެއްގައި އަޅުވައިގެން އެނބުރީމާ އަޑުގޮވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ